Savonlinnan East Volley juniorit ry

 

TOIMINTALINJAUKSET

 

TOIMINTA-AJATUKSEMME ON:

 • tarjota lapsille, nuorille ja perheille liikunnallisia taitoja sekä elämyksiä tuottavia ohjaus- ja valmennuspalveluja
 • noudattaa yhteisiä arvoja ja pelisääntöjä lapsina, nuorina ja aikuisina, ohjaajina ja valmentajina, pelaajina ja vanhempina sekä tuomareina ja juniorijaoston jäseninä
  ____________________________________________________________

Yhteiset arvomme ovat:

 • liikunnan ja urheilun harrastaminen
 • yksilön kunnioittaminen
 • rehellisyys
 • kehittyminen ja onnistumiset
 • yhdessä tekemisen ilo ja elämykset
  ____________________________________________________________

Pelisäännöt, jotka tukevat toiminta-ajatuksemme ja arvojemme toteutumista sekä antavat pohjan joukkueiden omien tarkempien pelisääntöjen tekemiselle

 • pyrimme toimimaan yhdessä toisiamme tukien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä omassa joukkueessa että koko jaostossa
 • tuemme valmentajia ja annamme heille mahdollisuuden kehittää itseään
 • arvostamme ja kunnioitamme itseämme, joukkuetovereita ja kaikkia ihmisiä omina yksilöinään
 • arvostamme ja kunnioitamme erilaisuutta
 • arvostamme ja kunnioitamme tuomareita ja vastustajia
 • olemme rehellisiä ja hyväkäytöksisiä
 • kannustamme ja tuemme joukkuetovereita
 • otamme kaikki mukaan
 • pyrimme kehittymään ja kehittämään
 • pyrimme kaikille mukavaan toimintaan ja yhteisiin elämyksiin harjoituksissa sekä peli- ja turnausmatkoilla
 • kehitämme terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa
 • huolehdimme perinteen ja harrastusmahdollisuuksien jatkumisesta
 • emme käytä doping-aineita, huumeita tai vastaavia aineita
 • emme tupakoi, käytä nuuskaa tai alkoholia yms. harjoituksissa, peli- ja turnausmatkoilla tai muussa toiminnassamme (esim. aikuiset välttävät tupakointia lasten kanssa toimiessaan)
  ____________________________________________________________

Keinoja, joilla voidaan tukea arvojen ja pelisääntöjen toteutumista ovat mm.

Yhteinen aloituspalaveri kauden alkaessa, myös vanhemmat mukaan

Joukkueen oma aloituspalaveri, jossa vanhemmat mukana – pelisääntökeskustelu, selvitetään pelaajien halukkuus ja mahdollisuudet osallistua harjoituksiin ja pelimatkoille kauden aikana jne.

Valmennusvastaavan roolin selkiyttäminen

 • kaksi valmennusvastaavaa; F-D junioreille ja C-A junioreille oma valmennusvastaava
 • selkeät ohjeet ikäkausittain huomioiden ikäkauden kyvyt
 • kirjataan kunkin ikäkauden tavoitteet ylös, jotta tiedetään, mitä missäkin ikäryhmässä osataan (voidaan olettaa, että tietyt asiat on lasten kanssa käyty läpi; helpottaa siirtymistä uuden valmentajan piiriin)
 • käy keskusteluja valmentajien kanssa, kiertää harjoituksissa
 • tekniikkaopas

Valmentaja

 • vastaa harjoitusten sisällöstä, suunnittelusta ja toteutuksesta
 • valmentaja tekee valmennussuunnitelman, joka käydään läpi valmennusvastaavan kanssa, seurataan suunnitelman toteutumista ja kauden päätteeksi pidetään arviointipalaveri
 • kaikki pelaa tasollaan ja pelaajien pelitaso/joukkue katsotaan tapauskohtaisesti
 • muistuttaa pelaajia harjoituksissa sekä peli- ja turnausmatkoilla mm. suihkussa käynnistä sekä ruokailun merkityksestä (syödään pelimatkoilla mielellään lämmin ateria)

Seura

 • huolehtii siitä, että jokaiselle tasolle löytyy valmentaja ja sopiva sarja (tsemppisarja, AM-sarja)
 • kouluttaa valmentajien kiinnostuksen ja tarpeen mukaan
 • järjestää erilaista koulutusta myös muille toimijoille, esim. ensiapu, kuuluttaja, tuomari
 • hyödyntää lentiskehittäjän palveluja (koulutusta, valmentaja-koulutusta joukkueiden kautta, kaikki toiminta mikä vie seuratoimintaa eteenpäin)
 • etsii muita mahdollisia yhteistyötahoja toiminnan kehittämiseksi; esim. KKI (Kunnossa kaiken ikää) tarjoaa rahoitusta vanhemmille